Szczep NS im. J. Korczaka

Szczep działa w SOSW w Borzeciczkach. Funkcję komendantki szczepu pełni phm. Katarzyna Cieślak. Gromady oraz drużyny każdego roku biorą udział w konkursie przeglądu piosenki turystycznej. Szczep jest organizatorem rajdu dla drużyn Nieprzetartego Szlaku odbywającego sie na terenie ośrodka.

Chcesz podzielić się ze znajomymi? Udostępnij!

Chorągiew Wielkopolska