Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca KR – phm. Elżbieta Filipiak

Członek KR – phm. Katarzyna Cieślak

Członek KR – pwd. Katarzyna Bobusia – Fórmaniak

Komisja Rewizyjna hufca:

  • czuwa nad zgodnością działania komendy hufca i komendanta oraz jednostek organizacyjnych hufca ze Statutem ZHP i przepisami prawa;
  • sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz hufca pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości;
  • ocenia realizację programu rozwoju hufca, przedstawia komendzie hufca informacje, zalecenia i wnioski.
Chcesz podzielić się ze znajomymi? Udostępnij!

Chorągiew Wielkopolska